OFERTA

Projektujemy konstrukcje w następujących technologiach:

·       -  murowane,

·       - żelbetowe,

·       - stalowe,

·       - drewniane,

·       -  zespolone,

 

Zajmujemy się sporządzaniem kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej następujących obiektów:

· *  * budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne,

· *   * obiekty handlowo – usługowe,

·     *  obiekty przemysłowe – hale magazynowe, produkcyjne,

·     *  budynki rekreacyjno – usługowe,

· *   * budynki warsztatowe,

· *   * budynki gospodarcze, garaże oraz inne obiekty budowlane,

· *   * budynki zamienne i powykonawcze,

·     * zbiorniki na ścieki,

 

Nasze projekty są opracowaniami wysokiej jakości technicznej. W fazie projektowania szczególną uwagę zwracamy na funkcjonalność, estetykę oraz energooszczędność obiektów. W naszych projektach stosujemy nowoczesne i zarazem sprawdzone rozwiązania.

 

Ponadto wykonujemy:

 •      wielowariantowe koncepcje architektoniczne, przestrzenne z wizualizacją projektowanego obiektu,
 •       adaptację gotowych projektów, 
 •       nadbudowę, rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów budowlanych,
 •       projekty rozbiórek obiektów budowlanych, 
 •       inwentaryzację obiektów oraz lokali,
 •       projekty termomodernizacji,
 •       świadectwa charakterystyki energetycznej,
 •       zagospodarowanie terenu,
 •       ekspertyzy i oceny stany technicznego obiektu,
 •       specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 •       informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 •       kosztorysy inwestorskie i na potrzeby kredytów bankowych,
 •       obsługę prawną dotyczącą inwestycji w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych,
 •       funkcję kierownika robót budowlanych,
 •       prowadzenie dziennika budowy,
 •       przeglądy okresowe,
 •       raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,
 •       uzgodnienia w zakresie sanitarnym, zabezpieczeń przeciw pożarowych, bhp,
 •       uzgodnienia z konserwatorem zabytków,
 •       doradztwo przy zakupie nieruchomości,
 •       zgłoszenia robót budowlanych: ogrodzenie, przydomowa oczyszczalnia ścieków, altanka, wiata itp. 

PROJEKTY

Od wielu lat współpracujemy z firmami projektowymi w zakresie sprzedaży gotowych projektów. Do najważniejszych z nich należą:

- DOM.PL, http://pracownia-projekty.dom.pl

- ARCHETON, www.archeton.pl

- ARCHIPELAG, www.archipelag.pl

- ARCHON www.archon.pl

- KB, www.kbprojekt.pl

- PRACOWNIA PROJEKTOWA „DOMUS” www.domus.wroc.pl

- GALERIA DOMÓW, www.galeriadomow.pl

- POLSKA GRUPA PROJEKTOWA , www.najlepszeprojektydomow.org

- AGROBISP, www.twojprojekt.pl

- STUDIO ATRIUM, www.studioatrium.pl

- MTM STYL, www.mtmstyl.pl

- MGProjekt, www.mgprojekt.com.pl

- ARCHI PROJEKT, www.archiprojekt.com.pl

- DOBRE DOMY, www.dobredomy.pl

- ARCHIGRAPH, archigraph.pl 

- HORYZONT,  www.domnahoryzoncie.pl

- PRO-ARTE, www.pro-arte.pl

- STUDIO Z500, www.z500.pl

- LK&PROJEKT, www.domjednorodzinny.pl

- DOMOWE KLIMATY, www.domoweklimaty.pl


Polecane składy budowlane:

"FELIX" SKŁADY BUDOWLANE, www.felix.pl